Podatność CVE-1999-1476


Publikacja: 1999-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
A bug in Intel Pentium processor (MMX and Overdrive) allows local users to cause a denial of service (hang) in Intel-based operating systems such as Windows NT and Windows 95, via an invalid instruction, aka the "Invalid Operand with Locked CMPXCHG8B Instruction" problem.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Intel -> Pentium 
Intel -> Pentuim 

 Referencje:
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/q163/8/52.asp
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/704

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top