Podatność CVE-1999-1566


Publikacja: 1999-05-08   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in iParty server 1.2 and earlier allows remote attackers to cause a denial of service (crash) by connecting to default port 6004 and sending repeated extended characters.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Intel -> Iparty 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/13600

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top