Podatność CVE-1999-1584


Publikacja: 1999-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unknown vulnerability in (1) loadmodule, and (2) modload if modload is installed with setuid/setgid privileges, in SunOS 4.1.1 through 4.1.3c, and Open Windows 3.0, allows local users to gain root privileges via environment variables, a different vulnerability than CVE-1999-1586.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SUN -> Openwindows 
SUN -> Sunos 

 Referencje:
http://www.cert.org/advisories/CA-1993-18.html
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-22-00124-1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top