Podatność CVE-2000-0051


Publikacja: 2000-01-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Allaire Spectra Configuration Wizard allows remote attackers to cause a denial of service by repeatedly resubmitting data collections for indexing via a URL.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Allaire -> Spectra 

 Referencje:
http://www.allaire.com/handlers/index.cfm?ID=13977&Method=Full
http://www.securityfocus.com/bid/916

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top