Podatność CVE-2000-0060


Publikacja: 1999-12-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in aVirt Rover POP3 server 1.1 allows remote attackers to cause a denial of service via a long user name.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Avirt -> Rover 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=94633851427858&w=2
http://marc.info/?l=ntbugtraq&m=94647711311057&w=2
http://www.iss.net/security_center/static/3765.php
http://www.securityfocus.com/bid/894

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top