Podatność CVE-2000-0164


Publikacja: 2000-02-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The installation of Sun Internet Mail Server (SIMS) creates a world-readable file that allows local users to obtain passwords.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SUN -> Solaris isp server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/1004
http://www.securityfocus.com/templates/archive.pike?list=1&date=2000-02-15&msg=Pine.SOL.4.21.0002200031320.22675-100000@klayman.hq.formus.pl

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top