Podatność CVE-2000-0179


Publikacja: 2000-02-28   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
HP OpenView OmniBack 2.55 allows remote attackers to cause a denial of service via a large number of connections to port 5555.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
HP -> Openview omniback ii 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/1015
http://www1.itrc.hp.com/service/cki/docDisplay.do?docId=HPSBUX0006-115
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2000-02/0387.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top