Podatność CVE-2000-0207


Publikacja: 2000-03-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SGI InfoSearch CGI program infosrch.cgi allows remote attackers to execute commands via shell metacharacters.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SGI -> Infosearch 
SGI -> IRIX 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/1031
ftp://patches.sgi.com/support/free/security/advisories/20000501-01-P

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top