Podatność CVE-2000-0234


Publikacja: 2000-03-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The default configuration of Cobalt RaQ2 and RaQ3 as specified in access.conf allows remote attackers to view sensitive contents of a .htaccess file.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
SUN -> Cobalt raq 2 
SUN -> Cobalt raq 3i 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/templates/advisory.html?id=2150
http://www.securityfocus.com/templates/archive.pike?list=1&msg=20000330220757.28456.qmail@securityfocus.com
http://www.securityfocus.com/bid/1083

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top