Podatność CVE-2000-0246


Publikacja: 2000-03-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
IIS 4.0 and 5.0 does not properly perform ISAPI extension processing if a virtual directory is mapped to a UNC share, which allows remote attackers to read the source code of ASP and other files, aka the "Virtualized UNC Share" vulnerability.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microsoft -> Commercial internet system 
Microsoft -> Internet information server 
Microsoft -> Proxy server 
Microsoft -> Site server 
Microsoft -> Site server commerce 
Microsoft -> Internet information services 

 Referencje:
http://www.microsoft.com/technet/support/kb.asp?ID=249599
http://www.securityfocus.com/bid/1081
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2000/ms00-019

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top