Podatność CVE-2000-0331


Publikacja: 2000-04-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in Microsoft command processor (CMD.EXE) for Windows NT and Windows 2000 allows a local user to cause a denial of service via a long environment variable, aka the "Malformed Environment Variable" vulnerability.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Terminal server 
Microsoft -> Windows 2000 
Microsoft -> Windows nt 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2000-04/0147.html
http://www.securityfocus.com/bid/1135
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2000/ms00-027

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top