Podatność CVE-2000-0397


Publikacja: 2000-05-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The EMURL web-based email account software encodes predictable identifiers in user session URLs, which allows a remote attacker to access a user's email account.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Seattle lab software -> Emurl 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/1203
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2000-05/0160.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top