Podatność CVE-2000-0405


Publikacja: 2000-05-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in L0pht AntiSniff allows remote attackers to execute arbitrary commands via a malformed DNS response packet.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Atstake -> Antisniff 

 Referencje:
http://www.l0pht.com/advisories/asniff_advisory.txt
http://www.securityfocus.com/bid/1207
http://www.osvdb.org/3179

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top