Podatność CVE-2000-0522


Publikacja: 2000-06-08   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
RSA ACE/Server allows remote attackers to cause a denial of service by flooding the server's authentication request port with UDP packets, which causes the server to crash.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
RSA -> Ace server 

 Referencje:
ftp://ftp.securid.com/support/outgoing/dos/readme.txt
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2000-07/0197.html
http://www.securityfocus.com/bid/1332
http://www.securityfocus.com/templates/archive.pike?list=1&msg=011a01bfd14c$3c206960$050010ac@xtranet.co.uk
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/5053

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top