Podatność CVE-2000-0545


Publikacja: 2000-08-08   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in mailx mail command (aka Mail) on Linux systems allows local users to gain privileges via a long -c (carbon copy) parameter.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SGI -> Mailx 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/1305
http://www.debian.org/security/2000/20000605
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2000-05/0435.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top