Podatność CVE-2000-0551


Publikacja: 2000-05-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The file transfer mechanism in Danware NetOp 6.0 does not provide authentication, which allows remote attackers to access and modify arbitrary files.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Danware data -> Netop 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2000-05/0339.html
http://www.securityfocus.com/bid/1263
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/4569

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top