Podatność CVE-2000-0578


Publikacja: 2000-06-21   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SGI MIPSPro compilers C, C++, F77 and F90 generate temporary files in /tmp with predictable file names, which could allow local users to insert malicious contents into these files as they are being compiled by another user.

CVSS2 => (AV:L/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.7/10
6.4/10
1.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SGI -> Mipspro compilers 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/1412
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2000-06/0204.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top