Podatność CVE-2000-0592


Publikacja: 2000-06-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflows in POP3 service in WinProxy 2.0 and 2.0.1 allow remote attackers to execute arbitrary commands via long USER, PASS, LIST, RETR, or DELE commands.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Sapporoworks -> Sapporoworks winproxy 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/templates/archive.pike?list=1&msg=200006271417.GFE84146.-BJXON@lac.co.jp
http://www.securityfocus.com/bid/1400

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top