Podatność CVE-2000-0593


Publikacja: 2000-06-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
WinProxy 2.0 and 2.0.1 allows remote attackers to cause a denial of service by sending an HTTP GET request without listing an HTTP version number.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Sapporoworks -> Sapporoworks winproxy 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/1400
http://www.securityfocus.com/templates/archive.pike?list=1&msg=200006271417.GFE84146.-BJXON@lac.co.jp
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/4831

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top