Podatność CVE-2000-0615


Publikacja: 2000-07-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
LPRng 3.6.x improperly installs lpd as setuid root, which can allow local users to append lpd trace and logging messages to files.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Astart technologies -> Lprng 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2000-07/0117.html
http://www.securityfocus.com/bid/1447
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/7361

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top