Podatność CVE-2000-0687


Publikacja: 2000-10-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Auction Weaver CGI script 1.03 and earlier allows remote attackers to read arbitrary files via a .. (dot dot) attack in the catdir parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Cgi script center -> Auction weaver 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/1630
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2000-08/0310.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top