Podatność CVE-2000-0700


Publikacja: 2000-10-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cisco Gigabit Switch Routers (GSR) with Fast Ethernet / Gigabit Ethernet cards, from IOS versions 11.2(15)GS1A up to 11.2(19)GS0.2 and some versions of 12.0, do not properly handle line card failures, which allows remote attackers to bypass ACLs or force the interface to stop forwarding packets.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Cisco -> Gigabit switch router 12008 
Cisco -> Gigabit switch router 12012 
Cisco -> Gigabit switch router 12016 
Cisco -> IOS 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/1541
http://www.cisco.com/warp/public/707/gsraclbypassdos-pub.shtml
http://www.osvdb.org/798
http://www.osvdb.org/793

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top