Podatność CVE-2000-0713


Publikacja: 2000-10-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in Adobe Acrobat 4.05, Reader, Business Tools, and Fill In products that handle PDF files allows attackers to execute arbitrary commands via a long /Registry or /Ordering specifier.

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.6/10
10/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Adobe -> Acrobat 
Adobe -> Acrobat business tools 
Adobe -> Acrobat reader 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/1509
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2000-07/0382.html
http://www.adobe.com/misc/pdfsecurity.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top