Podatność CVE-2000-0862


Publikacja: 2000-11-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Vulnerability in an administrative interface utility for Allaire Spectra 1.0.1 allows remote attackers to read and modify sensitive configuration information.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Allaire -> Spectra 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/vendor/2000-q3/0059.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/5466

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top