Podatność CVE-2000-0942


Publikacja: 2000-12-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The CiWebHitsFile component in Microsoft Indexing Services for Windows 2000 allows remote attackers to conduct a cross site scripting (CSS) attack via a CiRestriction parameter in a .htw request, aka the "Indexing Services Cross Site Scripting" vulnerability.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.1/10
6.4/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Indexing service 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/141903
http://www.securityfocus.com/bid/1861
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2000/ms00-084
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/5441

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top