Podatność CVE-2000-1105


Publikacja: 2001-01-09   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The ixsso.query ActiveX Object is marked as safe for scripting, which allows malicious web site operators to embed a script that remotely determines the existence of files on visiting Windows 2000 systems that have Indexing Services enabled.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microsoft -> Indexing service 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/1933
http://archives.neohapsis.com/archives/win2ksecadvice/2000-q4/0074.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/144270

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top