Podatność CVE-2000-1239


Publikacja: 2000-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The HTTP interface of Tivoli Lightweight Client Framework (LCF) in IBM Tivoli Management Framework 3.7.1 sets http_disable to zero at install time, which allows remote authenticated users to bypass file permissions on Tivoli Endpoint Configuration data files via an unspecified manipulation of log files.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IBM -> Tivoli management framework 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/17085
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/3927

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top