Podatność CVE-2001-0007


Publikacja: 2001-02-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in NetScreen Firewall WebUI allows remote attackers to cause a denial of service via a long URL request to the web administration interface.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Netscreen -> Screen os 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/155149
http://www.securityfocus.com/bid/2176
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/5908

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top