Podatność CVE-2001-0071


Publikacja: 2001-02-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
gpg (aka GnuPG) 1.0.4 and other versions does not properly verify detached signatures, which allows attackers to modify the contents of a file without detection.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
GNU -> Privacy guard 

 Referencje:
http://distro.conectiva.com.br/atualizacoes/?id=a&anuncio=000368
http://www.debian.org/security/2000/20001225b
http://www.linux-mandrake.com/en/updates/2000/MDKSA-2000-087.php3
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2000-131.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/152197
http://www.securityfocus.com/bid/2141
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/5802

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top