Podatność CVE-2001-0102


Publikacja: 2001-02-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
"Multiple Users" Control Panel in Mac OS 9 allows Normal users to gain Owner privileges by removing the Users & Groups Data File, which effectively removes the Owner password and allows the Normal user to log in as the Owner account without a password.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Apple -> Mac os 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2000-12/0497.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/5830

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top