Podatność CVE-2001-0128


Publikacja: 2001-03-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Zope before 2.2.4 does not properly compute local roles, which could allow users to bypass specified access restrictions and gain privileges.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
ZOPE -> ZOPE 
Redhat -> Linux powertools 
Redhat -> Linux 
Mandrakesoft -> Mandrake linux 
Freebsd -> Freebsd 
Debian -> Debian linux 
Conectiva -> Linux 

 Referencje:
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/CERT/advisories/FreeBSD-SA-01:06.zope.asc
http://distro.conectiva.com.br/atualizacoes/?id=a&anuncio=000365
http://www.debian.org/security/2000/20001219
http://www.linux-mandrake.com/en/updates/2000/MDKSA-2000-083.php3
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2000-127.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/5777

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top