Podatność CVE-2001-0208


Publikacja: 2001-06-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
MicroFocus Cobol 4.1, with the AppTrack feature enabled, installs the mfaslmf directory and the nolicense file with insecure permissions, which allows local users to gain privileges by modifying files.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microfocus -> Cobol 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/2359
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2001-02/0205.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top