Podatność CVE-2001-0278


Publikacja: 2001-05-03   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Vulnerability in linkeditor in HP MPE/iX 6.5 and earlier allows local users to gain privileges.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
HP -> Mpe ix 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/hp/2001-q1/0050.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/6223

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top