Podatność CVE-2001-0301


Publikacja: 2001-05-03   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in Analog before 4.16 allows remote attackers to execute arbitrary commands by using the ALIAS command to construct large strings.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Stephen turner -> Analog 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2001-02/0264.html
http://archives.neohapsis.com/archives/linux/redhat/2001-q1/0056.html
http://www.analog.cx/security2.html
http://www.debian.org/security/2001/dsa-033
http://www.securityfocus.com/bid/2377
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/6105

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top