Podatność CVE-2001-0319


Publikacja: 2001-05-03   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
orderdspc.d2w macro in IBM Net.Commerce 3.x allows remote attackers to execute arbitrary SQL queries by inserting them into the order_rn option of the report capability.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Net.commerce 
IBM -> Net.commerce hosting server 
IBM -> Websphere commerce suite 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2001-02/0072.html
http://www-4.ibm.com/software/webservers/commerce/netcomletter.html
http://www.securityfocus.com/bid/2350
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/6067

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top