Podatność CVE-2001-0389


Publikacja: 2001-07-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
IBM Websphere/NetCommerce3 3.1.2 allows remote attackers to determine the real path of the server by directly calling the macro.d2w macro with a NOEXISTINGHTMLBLOCK argument.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Net.commerce 
IBM -> Websphere application server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/2587
http://www.securityfocus.com/archive/1/176100

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top