Podatność CVE-2001-0487


Publikacja: 2001-06-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
AIX SNMP server snmpd allows remote attackers to cause a denial of service via a RST during the TCP connection.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
IBM -> Aix snmp 

 Referencje:
http://www.osvdb.org/5611
http://www.iss.net/security_center/static/6996.php
http://www-1.ibm.com/support/search.wss?rs=0&q=IY17630&apar=only

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top