Podatność CVE-2001-0606


Publikacja: 2001-08-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Vulnerability in iPlanet Web Server 4.X in HP-UX 11.04 (VVOS) with VirtualVault A.04.00 allows a remote attacker to create a denial of service via the HTTPS service.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SUN -> Iplanet web server 
HP -> Virtualvault 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/hp/2001-q1/0041.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/6110

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top