Podatność CVE-2001-0783


Publikacja: 2001-10-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cisco TFTP server 1.1 allows remote attackers to read arbitrary files via a ..(dot dot) attack in the GET command.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Cisco -> Tftp server 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2001-06/0227.html
http://www.securityfocus.com/bid/2886
http://www.sentry-labs.com/files/cisco0201061701.txt
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/6722

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top