Podatność CVE-2001-0891


Publikacja: 2002-01-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Format string vulnerability in NQS daemon (nqsdaemon) in NQE 3.3.0.16 for CRAY UNICOS and SGI IRIX allows a local user to gain root privileges by using qsub to submit a batch job whose name contains formatting characters.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SGI -> Nqsdaemon 
CRAY -> Unicos 

 Referencje:
ftp://patches.sgi.com/support/free/security/advisories/20020101-01-I
http://marc.info/?l=bugtraq&m=100695627423924&w=2
http://www.securityfocus.com/bid/3590
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/7618

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top