Podatność CVE-2001-0899


Publikacja: 2001-11-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Network Tools 0.2 for PHP-Nuke allows remote attackers to execute commands on the server via shell metacharacters in the $hostinput variable.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Rick fournier -> Network tools 
Phpnuke -> Php-nuke 
Php-nuke -> Php-nuke 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=100593523104176&w=2
http://phpnukerz.org/modules.php?name=Downloads&d_op=viewsdownload&sid=32
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/7578

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top