Podatność CVE-2001-0966


Publikacja: 2001-08-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in Nudester 1.10 and earlier allows remote attackers to read or write arbitrary files via a .. (dot dot) in the CD (CWD) command.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Nudester.org -> Nudester 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/3202
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2001-08/0232.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top