Podatność CVE-2001-1033


Publikacja: 2001-09-25   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Compaq TruCluster 1.5 allows remote attackers to cause a denial of service via a port scan from a system that does not have a DNS PTR record, which causes the cluster to enter a "split-brain" state.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Compaq -> Trucluster 
Compaq -> Tru64 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/216323
http://www.securityfocus.com/bid/3362
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/7171

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top