Podatność CVE-2001-1260


Publikacja: 2001-08-07   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Avaya Argent Office uses weak encryption (trivial encoding) for passwords, which allows remote attackers to gain administrator privileges by sniffing and decrypting the sniffing the passwords during a system reboot.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Avaya -> Argent office 

 Referencje:
http://www.iss.net/security_center/static/6954.php
http://online.securityfocus.com/archive/1/202344

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top