Podatność CVE-2001-1309


Publikacja: 2001-07-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflows in IBM SecureWay 3.2.1 allow remote attackers to cause a denial of service (crash) and possibly execute arbitrary code, as demonstrated by the PROTOS LDAPv3 test suite.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Secureway directory 

 Referencje:
http://ciac.llnl.gov/ciac/bulletins/l-116.shtml
http://www.cert.org/advisories/CA-2001-18.html
http://www.ee.oulu.fi/research/ouspg/protos/testing/c06/ldapv3/
http://www.kb.cert.org/vuls/id/505564
http://www.kb.cert.org/vuls/id/CFCR-4YQ33Y
http://www.securityfocus.com/bid/3040
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/6894

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top