Podatność CVE-2001-1520


Publikacja: 2001-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Xircom REX 6000 allows local users to obtain the 10 digit PIN by starting a serial monitor, connecting to the personal digital assistant (PDA) via Rextools, and capturing the cleartext PIN.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Intel -> Xircom rex 6000 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/3574
http://www.iss.net/security_center/static/7584.php
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2001-11/0187.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top