Podatność CVE-2002-0171


Publikacja: 2002-05-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
IRISconsole 2.0 may allow users to log into the icadmin account with an incorrect password in some circumstances, which could allow users to gain privileges.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SGI -> Irisconsole 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/498707
ftp://patches.sgi.com/support/free/security/advisories/20020406-01-P
http://www.securityfocus.com/bid/4588
http://www.osvdb.org/5351
http://www.iss.net/security_center/static/8933.php

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top