Podatność CVE-2002-0198


Publikacja: 2002-05-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in plDaniels ripMime 1.2.6 and earlier, as used in other programs such as xamime and inflex, allows remote attackers to execute arbitrary code via an attachment in a long filename.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Paul l daniels -> Inflex 
Paul l daniels -> Ripmime 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=101182636812381&w=2
http://pldaniels.org/ripmime/CHANGELOG
http://www.iss.net/security_center/static/7983.php
http://www.securityfocus.com/bid/3941

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top