Podatność CVE-2002-0348


Publikacja: 2002-06-25   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
service.cgi in Cobalt RAQ 4 allows remote attackers to cause a denial of service, and possibly execute arbitrary code, via a long service argument.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SUN -> Cobalt raq 2 
SUN -> Cobalt raq 3i 
SUN -> Cobalt raq 4 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=101495944202452&w=2
http://www.iss.net/security_center/static/8323.php
http://www.securityfocus.com/bid/4209

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top