Podatność CVE-2002-0358


Publikacja: 2002-07-26   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
MediaMail and MediaMail Pro in SGI IRIX 6.5.16 and earlier allows local users to force the program to dump core via certain arguments, which could allow the users to read sensitive data or gain privileges.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SGI -> Mediamail 

 Referencje:
ftp://patches.sgi.com/support/free/security/advisories/20020602-01-I
http://www.securityfocus.com/bid/4959
http://www.iss.net/security_center/static/9292.php

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top